top

Prøve 1

Du vil om lidt få vist 25 billeder. Se på billedet, læs spørgsmålet og klik på enten "Ja" eller "Nej" ved hver svarmulighed.

I den digitale udgave kan du gå tilbage og rette dine svar samt få vist en oversigt over de spørgsmål, du allerede har besvaret.

Digital teoriprøve.
( Lyd problemer på MAC? )