top

Oplysningstavler

E11_4 - Ophængt pilafmærke


Ophængt pilafmærke: Anbringes umiddelbart over den vognbane tavle den gælder for, og angiver i hvilken retning man skal køre I fra den vognbane.

E11_6 - Ophængt pilafmærke


Ophængt pilafmærke: Anbringes umidelbart over den vognbane tavle den gælder for, og angiver i hvilken retning man skal køre i fra den vognbane.

E16_1_1 - Vognbaneforløb med sammenfletning


Vognbaneforløb med sammenfletning: Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.

E16_1_2 - Vognbaneforløb med sammenfletning


Vognbaneforløb med sammenfletning: Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.

E16_1_4 - Vognbaneforløb med sammenfletning


Vognbaneforløb med sammenfletning: Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.

E17_1 - Fodgængerfelt


Fodgængerfelt Opstilles lige ved fodgængerfeltet.

E18 - Blind vej


Blind vej.

E19_3 - Ensrettet færdsel mod højre


Ensrettet færdsel mod højre.

E37 - Krybespor


Krybespor: Krybespor. Kan man ikke køre mindst 50 km/t, skal man køre ud i krybesporet. Dette gælder for alle køretøjer. Man kører efter reglen for vognbaneskift.

E41 - Hastighedsangivelse for frakørsel


Hastighedsangivelse for frakørsel: Angiver en anbefalet hastighed.

E42 - Motorvej


Motorvej: Angiver at du kører ind på en motorvej. Den generelle hastighed er 130 km/t. Vær særlig opmærksom på vejens type.

E43 - Motortrafikvej


Motortrafikvej: Angiver at du kører ind på en motortrafikvej. Den generelle hastighed er 80 km/t. Vær særlig opmærksom på vejens type.

E44 - Motorvej ophører


Motorvej ophører: Opstilles hvor mororvejen ophører - opstilles ikke ved frakørsels baner.

E45 - Motortrafikvej ophører


Motortrafikvej ophører.

E49 - Gågade


Gågade.

E50 - Ophør af gågade


Ophør af gågade.

E51 - Opholds- og legeområde


Opholds- og legeområde: Her har børn fortrinsret og man må kun parkere, hvis der er parkeringbåse.

E53 - Område med fartdæmpning


Område med fartdæmpning: Angiver en anbefalet hastighed.

E55 - Tættere bebygget område


Tættere bebygget område: Opstilles hvor man kører ind i tættere bebygget område. Den generelle hastighed er 50 km/t.

E56 - Ophør af tættere bebygget område


Ophør af tættere bebygget område: Opstilles hvor man kører ud af tættere bebygget område. Den generelle hastighed er 80 km/t.


 

 

Forbered dig og bestå Politiets teoriprøve første gang...