top

Forbudstavler

C11_1 - Højresving forbudt


Højresving forbudt: Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med en undertavle.

C11_2 - Ventresving forbudt


Ventresving forbudt: Forbyder også vending. Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med en undertavle.

C12 - Vending forbudt


Vending forbudt: Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med en undertavle.

C19 - Indkørsel forbudt


Indkørsel forbudt: Tavlen forbyder indkørsel med et hvert køretøj.

C21 - Kørsel i begge retninger forbudt


Kørsel i begge retninger forbudt: Det kan angives med en undertavle, at ærinde er tilladt.

C21 - Kørsel i begge retninger forbudt


Kørsel i begge retninger forbudt: Det kan angives med en undertavle, at ærinde er tilladt.

C22_1 - Indkørsel forbudt.


C22_1 - Motorkøretøj, stor knallert, traktor og motorredskab indkørsel forbudt.

C22_2 - Motorcykel forbudt


Motorcykel og stor knallert indkørsel forbudt.

C23_1 - Lastbil forbudt


Lastbil forbudt: Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til, kun at gælde for køretøjer, herunder lastbilvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.

C23_2 - Bus forbudt


Bus forbudt: Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til, kun at gælde for køretøjer, herunder busvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.

C23_3 - Kørsel med farligt gods forbudt


Kørsel med farligt gods forbudt: Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, der medbringer farligt gods som defineret i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Det kan på en undertavle præciseres, hvilken tidsperiode forbuddet gælder.

C24_1 - Traktor og motorredskab forbudt


Traktor og motorredskab forbudt: Forbuddet kan med vægtangivelse på en undertavle begrænses til kun at gælde for traktorer og motorredskaber, herunder vogntog med disse køretøjer, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.

C25_1 - Cykler og lille knallert forbudt


Cykler og lille knallert forbudt

C41 - Vognbredde


Vognbredde: Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis bredde inklusiv læs er større end den angivne.

C42 - Vognhøjde


Vognhøjde: Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis højde inklusiv læs er større end den angivne.

C43 - Vognlængde


Vognlængde: Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, herunder vogntog, hvis længde inklusiv læs er længere end det angivne.

C51 - Overhaling forbudt


Overhaling forbudt: Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykler og tohjulet lille knallert.

C52 - Overhaling med lastbil forbudt


Overhaling med lastbil forbudt: Tavlen forbyder overhaling med lastbil og lastbilvogntog. Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert. Det kan angives på en undertavle, at det også er forbudt at overhale med andre køretøjsarter. Det forbyder ikke dig at overhale en lastbil.

C53 - Ophør af overhaling forbudt


Ophør af overhaling forbudt

C54 - Ophør af overhaling med lastbil forbudt


Ophør af overhaling med lastbil forbudt

C55 - Lokal hastigheds-begrænsning


Lokal hastighedsbegrænsning: Tavlen fastsætter en lokal hastighedsbegrænsning for en vejstrækning, indtil den ophæves med ophørstavle.

C56 - Ophør af lokal hastigheds- begrænsning


Ophør af lokal hastigheds begrænsning: Tavlen kan være forsynet med en undertavle med by symbolet for at understrege, at tavlen er opsat inden for tættere bebygget område. Herefter vil hastigheden være 50 km/t.

C59 - Ophør af forbud


Ophør af forbud: Angiver ophør af lokal hastigheds begrænsning og evt. overhalingsforbud.

C61 - Standsning forbudt


Standsning forbudt: Tavlen forbyder standsning på kørebanen, som ikke sker af hensyn til den øvrige færdsel. Forbuddets nærmere indhold kan angives på en undertavle.

C62 - Parkering forbudt


Parkering forbudt: Tavlen forbyder parkering på kørebanen, men forbyder ikke standsning. Forbuddets nærmere indhold kan angives på en undertavle.


 

 

Forbered dig og bestå Politiets teoriprøve første gang...